Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Празник в сграда "Радост" - ДГ 11 Звънче - Търговище

Празник в сграда "Радост"

На 08.11. децата от Четвърта група в ДГ "Звънче", сграда Радост", показаха пред по-малките деца, колко много са научили за безопасното движение по пътищата и здравословния начин на живот. Под формата на забавни и весели игри, децата демонтрираха умения и знания за правилата на движение, пътните ...