Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Инструктаж във връзка с осигуряване на безопасни условия в изпълнение на Наредбата за водоспасителна дейност

  Уважаеми родители, представям на Вашето внимание Инструктаж във връзка с осигуряване на безопасни условия в изпълнение на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяването на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни случаи в ...

Прием от 01.06.2020г.

  Уважаеми родители,  във връзка с приема на децата от 01.06.2020г., моля да се запознаете с правилата за организация на работата в ДГ №11 "Звънче", по време на епидемична обстановка в условията на COVID - 19, като Ви призовавам за стриктното им спазване. Прилагам и Декларацията за ...
Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра" - ДГ 11 Звънче - Търговище

Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра"

Днес старши учител Айтен Ахмедова и старши учител Ирина Стоянова представиха добра практика на Областната конференция "Хуманизъм и вяра". В нея взеха участие детски градини и училища от Търговищка област. Те се класираха и ще представят Търговищка област и на Регионалната конференция в гр. ...
Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра" - ДГ 11 Звънче - Търговище

Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра"

Днес старши учител Айтен Ахмедова и старши учител Ирина Стоянова представиха добра практика на Областната конференция "Хуманизъм и вяра". В нея взеха участие детски градини и училища от Търговищка област. Те се класираха и ще представят Търговищка област и на Регионалната конференция в гр. ...
Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра" - ДГ 11 Звънче - Търговище

Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра"

Днес старши учител Айтен Ахмедова и старши учител Ирина Стоянова представиха добра практика на Областната конференция "Хуманизъм и вяра". В нея взеха участие детски градини и училища от Търговищка област. Те се класираха и ще представят Търговищка област и на Регионалната конференция в гр. ...
Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра" - ДГ 11 Звънче - Търговище

Участие в областната конференция на тема "Хуманизъм и вяра"

Днес старши учител Айтен Ахмедова и старши учител Ирина Стоянова представиха добра практика на Областната конференция "Хуманизъм и вяра". В нея взеха участие детски градини и училища от Търговищка област. Те се класираха и ще представят Търговищка област и на Регионалната конференция в гр. ...
Празник в сграда "Радост" - ДГ 11 Звънче - Търговище

Празник в сграда "Радост"

На 08.11. децата от Четвърта група в ДГ "Звънче", сграда Радост", показаха пред по-малките деца, колко много са научили за безопасното движение по пътищата и здравословния начин на живот. Под формата на забавни и весели игри, децата демонтрираха умения и знания за правилата на движение, пътните ...