Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Необходими документи

        Приемът в ДГ се извършва на основание на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Търговище

Прикачени документи

NaredbaDG26_10_2018.pdf