Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Бюджет

                                                             2019г., 2020г.

Прикачени документи

Утвърден бюджет- държавна дейност
Отчет първо тримесечие
Отчет второ тримесечие
Отчет трето тримесечие
Отчет четвърто тримесечие
Утвърден бюджет - местна дейност
Отчет първо тримесечие
Отчет второ тримесечие
Отчет трето тримесечие
Отчет четвърто тримесечие
Обяснителна записка 2
Обяснителна записка 3
Обяснителна записка 4
Отчет Проект АПСПО
Утвърден бюджет - държавна дейност 2020г.
Утвърден бюджет - местна дейност 2020г.
Отчет държавна дейност -първо тримесечие 2020г.
Отчет местна дейност - първо тримесечие 2020г.
Отчет АПСПО-първо тримесечие 2020г.
Отчет държавна дейност второ тримесечие 2020г.
Отчет местна дейност второ тримесечие 2020г.
Отчет АПСПО второ тримесечие 2020г.
Обяснителна записка второ тримесечие 2020г.
Отчет държавна дейност трето тримесечие 2020г.
Отчет местна дейност трето тримесечие 2020г.
Отчет АПСПО трето тримесечие 2020 г.
Отчет държавна дейност - 4 тримесечие 2020г-
Очет местна дейност - 4 тримесечие 2020г.
Отчет АПСПО - 4 тримесечие 2020г.