Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Проект АПСПО

   Детска градина №11 "Звънче" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 8 групи с общо 40 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език.