Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Днес, послучай деня на българските лекари в ДГ №11 "Звънче", сграда "Радост", на децата от четвърта група, гостува д-р Цв. Колева. Тя разказа на децата , колко вълнуваща и трудна е лекарската професия. Не от своя страна я поздравиха за празника със стихове и песни, като и връчиха проздравителен адрес и цветя.