Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

  Уважаеми родители, представям на Вашето внимание Инструктаж във връзка с осигуряване на безопасни условия в изпълнение на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяването на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни случаи в гр.Търговище.