Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Уважаеми родители,
на основание Заповед №РД-01-194/30.03.2021г.на Министъра на здравеопазването, Ви уведомявам, че детската градина започва работа с деца на 05.04.2021г.
Децата от Четвърта група, които се помещават в Трето основно училище, възобновяват посещението си на 12.04.2021г. Няма да се изиксват медицински бележки от личен лекар, а само декларация от родителите, че децата са здрави и не са контактни с болни от COVID 19.
Бъдете здрави!
 
 Димитринка Атанасова
 Директор на ДГ