Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

История

     ДГ №11 "Звънче" е основана на 20.08.2012г. със Заповед на Кмета на община Търговище. Първоначално, тя няма име, а само ЦДГ №11.Обединява бившите ЦДГ №4 "Славейче" с филиал в с.Голямо Соколово и ЦДГ №10 "Радост" с филиал в кв. Въбел. И до сега сградите, носят същите имена. По този начин, детската градина, става най-голямото детско заведение в общ. Търговище, разположено в четири сгради, с десет групи.

  От август 2016г. с Решение на сесия на Общински съвет, по предложение на Педагогическия съвет, тя се именува със звучното име "Звънче"

  Колективът на ДГ обедини традициите и опита на всички, като създаде и новата визия на ДГ. Ориентирана към децата, в името на децата и тяхното благополучие.