Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Материална база

   Детска градина №11 "Звънче" е разположена в четири сгради.

Основната сграда се нарича "Славейче" и се намира на адрес: гр.Търговище, ул. "Скопие"№6.

Тя е на два етажа с по две групи на всеки етаж. Разполага с физкултурен салон и прекрасен двор с много дървета, оборудвани площадки с ударопоглъщаща настилка, уреди и зелени площи.

Втората сграда "Радост"се намира на бул. "Ал. Стамболийски" №23.

Четирите групи са разположени на един етаж. Сградата е санирана и реновирана. Разполага с голям и озеленен двор, който се намира в задната част, не е натоварения булевард. Всяка група има оборудвана площадка с уреди и ударопоглъщаща настилка. В предната част е обособена прекрасна площадка по безопасност на движението със сцена, за празници на открито.

Сграда "Букет" се намира в кв.Въбел. Сградата е пригодена за ДГ, но има всички условия за отглеждане на децата. Разполага с просторен и озеленен двор с оборудвана площадка за игра.

Сграда с.Г. Соколово, се намира в центъра на селото, в сградата на бившето училище. Създадени са добри условия за децата, разполага с голям и озеленен двор.