Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Дневен режим

   Дневният режим на децата е разделен по групи и обхваща престоя на децата в ДГ през учебно и неучебно време.