Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Екип

В ДГ "Звънче" работят общо 32 души

Педагогически специалисти:

Директор - Димитринка Атанасова

Учители:

Сграда Славейче:

1. Марийка Бончева - старши учител

2.Петя Стефанова - старши учител

3.Ивалина Иванова - старши учител

4.Йорданка Василева - учител

5.Ирина Стоянова - старши учител

6.Айтен Ахмедова - старши учител

7.Надя Жекова - старши учител

8.Иванка Донева - старши учител

Сграда "Радост"

1.Венета Свилева - старши учител

2.Петя Сидова - старши учител

3.Ангелина Дечева - старши учител

4.Христина Илиева - старши учител

5.Станка Станкова - учител

6.Гергана Георгиева - учител

7.Дарина Драганова -старши учител

8.Миглена Иванова - учител

Сграда "Букет" кв.Въбел

1.Гинка Илиева - старши учител

2.Нуртен Юмерова - старши учител

Сграда с. Голямо Соколово

1.Светла Железова - старши учител

2.Илияна Дечева - учител

Екип за подкрепа на личностното развитие:

Психолог - Цветелина Иванова

Логопед - Димяна Димитрова

Ресурсен учител - Богомила Харалампиева

Административен персонал:

Завеждащ администранивна служба - Нели Иванова

Счетоводител - Светлана Станчева

Непедагогически персонал:

1.Елка Христова - помощник-възпитател

2.Емине Ахмедова - помощник-възпитател

3.Гергана Иванова - помощник-възпитател

4.Назмие Сюлейманова - помощник-възпитател

5.Иванка Георгиева - помощник-възпитател

6.Надя Петрова - помощник-възпитател

7.Нурджан Ахмедова - помощник-възпитател

8.Петя Николова - помощник-възпитател

9.Виолета Стоянова - помощник-възпитател

10.Марияна Горчева - помощник-възпитател

11.Тензиле Шукриева - помощник-възпитател

12.Георги Василев - огняр

13.Ариф Арифов - огняр