Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Проект АПСПО

   Детска градина №11 "Звънче" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 8 групи с общо 40 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език.

 

След принудителното прекъсване, от началото на м. Юни отново стартираха дейностите по Проект АПСПО. При завишени мерки за сигурност и дезинфекция, както и предимно на открито, децата отново се потопиха с чудния свят на българския език. Възобновена е и работата на логопеда.

 От м. Октомври 2020г. работата по Проект АПСПО, отново е възобновена.