Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Проект АПСПО

   Детска градина №11 "Звънче" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 8 групи с общо 40 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език.

 

След принудителното прекъсване, от началото на м. Юни отново стартираха дейностите по Проект АПСПО. При завишени мерки за сигурност и дезинфекция, както и предимно на открито, децата отново се потопиха с чудния свят на българския език. Възобновена е и работата на логопеда.

 От м. Октомври 2020г. работата по Проект АПСПО, отново е възобновена.

Прикачени документи

Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО
Работа по проект АПСПО