Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Бюджет

                                                             2019г., 2020г., 2021Г., 2022г., 2023г., 2024г.

Прикачени документи

Обяснителна записка 1 тримесечие 2024г.
Отчет първо тримесечие 2024г. проект ППО
Отчет първо тримесечие 2024г. ДД
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2024Г.
Обяснителна записка 4 тримесечие 2023
Отчет 4 тримесечие проект ППО 2023
Отчет 4 тримесечие проект REACT 2023
Отчет 4 тримесечие МД 2023
Отчет 4 тримесечие ДД 2023
Обяснителна записка 4 тримесечие 2023
Отчет 4 тримесечие проект ППО 2023
Отчет 4 тримесечие проект REACT 2023
Отчет 4 тримесечие МД 2023
Отчет 4 тримесечие ДД 2023
Отчет 2 тримесечие ППО
Отчет 2 тримесечие АПСПО
Отчет 2 тримесечие 2023г. МД
Отчет 2 тримесечие 2023г. ДД
Отчет 1 тримесечие 2023г. ППО
Отчет 1 тримесечие 2023г. АПСПО
Отчет 1 тримесечие 2023г. ДД
Презентация отчет първо, второ и трето тримесечие 2023
Обяснителна записка 3 тримесечие 2023г.
Отчет 3 тримесечие 2023г. РДОУК
Отчет 3 тримесечие 2023 г. ППО
Отчет 3 тримесечие 2023г. АПСПО
Отчет трето тримесечие 2023г. МД
Отчет 3 тримесечие 2023г. ДД
Бюджет МД 2023г.
Бюджет ДД 2023г.
Презентация отчет четвърто тримесечие на 2022г.
Обяснителна записка 4 тримесечие на 2022г.
Отчет 4 тримесечие на 2022г. - Проект ППО
Отчет 4 тримесечие на 2022г. - Проект АПСПО
Отчет 4 тримесечие на 2022г. - МД
Отчет 4 тримесечие на 2022г. - ДД
Презентация трето тримесечие 2022г.
Обяснителна записка 3-2022г.
Презентация трето тримесечие 2022г.
Обяснителна записка 3-2022г.
Отчет трето тримесечие Проект ППО 2022г.
Отчет трето тримесечие Проект АПСПО 2022г.
Отчет трето тримесечие МД 2022г.
Отчет трето тримесечие ДД 2022г.
Обяснителна записка отчет второ тримесечие 2022г.
Презентация отчет второ тримесечие 2022г.
Обяснителна записка първо тримесечие 2022г.
Бюджет местна дейност 2022г.
Бюджет държавна дейност 2022г.
Презентация на бюджет 2022г.
Обяснителна записка първо тримесечие 2022г.
Бюджет местна дейност 2022г.
Бюджет държавна дейност 2022г.
Презентация на бюджет 2022г.
Обяснителна записка първо тримесечие 2022г.
Бюджет местна дейност 2022г.
Бюджет държавна дейност 2022г.
Презентация отчет 2021г.
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ППО - 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
ОТЧЕТ ПРОЕКТ АПСПО -4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
ОТЧЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
Отчет държавна дейност - 4 тримесечие 2021г-
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ППО - 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
ОТЧЕТ ПРОЕКТ АПСПО -4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
ОТЧЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
Отчет държавна дейност - 4 тримесечие 2021г-
Презентация отчет 2021г.
Отчет ППО трето тримесечие 2021г.
Отчет АПСПО трето тримесечие 2021г.
Отчет МД трето тримесечие 2021г.
Отчет ДД трето тримесечие 2021г.
Отчет АПСПО второ тримесечие 2021г.
Отчет МД второ тримесечие 2021г.
Отчет ДД второ тримесечие 2021г.
Презентация отчет първо тримесечие 2021г.
Обяснителна записка първо тримесечие 2021г.
ОТЧЕТ ПРОЕКТ АПСПО - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
ОТЧЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ-ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
ОТЧЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.
БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ 2021Г.
БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 2021Г.
ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2020Г.
Отчет АПСПО - 4 тримесечие 2020г.
Очет местна дейност - 4 тримесечие 2020г.
Отчет държавна дейност - 4 тримесечие 2020г-
Отчет АПСПО трето тримесечие 2020 г.
Отчет местна дейност трето тримесечие 2020г.
Отчет държавна дейност трето тримесечие 2020г.
Обяснителна записка второ тримесечие 2020г.
Отчет АПСПО второ тримесечие 2020г.
Отчет местна дейност второ тримесечие 2020г.
Отчет държавна дейност второ тримесечие 2020г.
Отчет АПСПО-първо тримесечие 2020г.
Отчет местна дейност - първо тримесечие 2020г.
Отчет държавна дейност -първо тримесечие 2020г.
Утвърден бюджет - местна дейност 2020г.
Утвърден бюджет - държавна дейност 2020г.
Отчет Проект АПСПО
Обяснителна записка 4
Обяснителна записка 3
Обяснителна записка 2
Отчет четвърто тримесечие
Отчет трето тримесечие
Отчет второ тримесечие
Отчет първо тримесечие
Утвърден бюджет - местна дейност
Отчет четвърто тримесечие
Отчет трето тримесечие
Отчет второ тримесечие
Отчет първо тримесечие
Утвърден бюджет- държавна дейност