Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Уважаеми родители,
до 29 април 2021 г. е срокът за кандидатстване в първа възрастова група в детските градини за учебната 2021/2022 г. в община Търговище.
2 първи групи ще има в Детска градина № 11 „Звънче“- в сграда "Славейче" на ул. "Скопие" №6 и в сграда "Радост" на ул. "Ал. "Стамболийски" №23. Приемат се документи и за смесените групи в сграда "Букет", кв. Въбел и в сграда с. Г. Соколово.
Могат да се подават заявления за прием в до три детски градини.
С предимство при класирането ще бъдат:
✅ Деца и заявители с настоящ или постоянен адрес на територията на град Търговище от повече от 1 година;
✅ Деца с починали родители;
✅ Деца с трайни увреждания над 50%;
✅ Деца на работещи родители;
✅ Трето и следващо дете на многодетни родители, близнаци и други.
❗ По-ранната дата на подаване на заявлението не дава предимство при класирането.
Кандидатства се на място в градините, като се подава заявление по образец. С цел сверяване на посочените в него данни, се представят и оригинали на удостоверението за раждане на детето и на документи, доказващи основанията за предимство по допълнителни критерии.
Резултатите ще бъдат обявени в срок до 20 май, след съгласуване с Обществения съвет на всяко от заведенията.
Очакваме Ви"